Pročitaj više o nama!

Klub tehnike (skraćeno KT) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih stručnjaka za tehniku i drugih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese u području tehničke kulture, osnovana i registrirana 2022. godine prema Zakonu o udrugama nastavljajući programski sustav Zajednite tehničke kulture Ludbreg.

Temeljni cilj Kluba tehnike je  promicanje, razvitak i unapređenja izvannastavnog i izvanškolskog djelovanja mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno – proizvodno stvaralaštvo.

Klub tehnike provodi suvremene i kvalitetne obrazovne programe vodeći se načelima pravednosti, nenasilja, otvorene komunikacije, cjeloživotnog učenja i kritičkog mišljenja.

Članovi Kluba thenike su obrazovni stručnjaci, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje tehničkih znanja te osposobljavanjem i omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrdivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina u području tehničke kulture, obrazovanja i obrazovnog sustava.

Klub tehnike se zalaže za poticanje sklonosti i sposobnosti svojih članova za tehničko stvaralaštvo i motiviranje mladih da kroz rad i program udruge otkriju svoj talent, te da ga razvijaju, te obrazovanje utemeljeno na načelima jednakosti, ravnopravnosti, slobodnog izbora, pluralizma, demokratičnosti i društvene odgovornosti koje omogućuje svakom pojedincu potpuni razvoj osobnih potencijala i kompetencija.

Klub tehnike razvija, potiče i provodi programe i projekte u tehničkoj kulturi te utječe na motiviranje mladih steknu temeljna tehnička znanja koja im omogućuju da otkriju svoj talent i razviju stvaralačke sposobnosti.

Jednaka dostupnost obrazovanja, pravednost, sprječavanje diskriminacije, transparentnost i kritičko mišljenje, tolerancija i dijalog, socijalna osjetljivost koje vode razini obrazovanja koja omogućuje osobi da bude slobodan u odabiru zanimanja i samostvarenju osobe,

  • Provođenje projekata za opće dobro i društveno korisnih projekata.
  • Dobri i kvalitetni međuljudski odnosi temeljeni na entuzijazmu, kreativnosti, otvorenosti, inovativnosti i konstruktivnom radu u postizanju postavljenih ciljeva
  • Odgovornost, stručnost, efikasnost, timski rad, kolegijalnost i preuzimanje odgovornosti za posao koji se obavlja.

Statut

GDPR pravilnik

Politika zaštite djece

Zašitita od mobbinga