65. državno natjecanje mladih tehničara

65. natjecanje mladih tehničara u programu temeljem tehničke kulture  održano je na tri razine:

školskoj/klupskoj razini (od 7. do 10. veljače 2023.), županijskoj razinim (16. ožujka 2023.) te na

državnoj razini (Vodice, Hotel Imperial i OŠ Vodice, od 2. do 5. svibnja 2023.).

Na školskoj/klupskoj razini natjecanja sudjelovalo je 5853 učenika viših razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

Na županijskoj razini natjecalo se 1869 učenika, a na državnoj razini 254 učenika.

Mlade tehničare je za natjecanje pripremalo više od 495 učitelja tehničke kulture iz osnovnih škola i više od 45 mentora iz udruga tehničke kulture.

Klub tehnike je mentorirao 9 učenika i učenica koji su se nakon odličnog rezultata postignutog na školskom natjecanju plasirali na županijsko natjecanje u Varaždinskoj županiji i to:

automatika: Filip Habrka i Anđelo Bačani

elektronika: Damjan Špoljarić, Filip Androci, Dora Čanji, Patricija Radiković, Domagoj Županić

robotika: Leon Cifrek Rak i Roko Ivanuša

radiokomunikacije: Branka Rak, Ivano Šagi, Rafael Kuharić, Luka Valek Koren

modelarstvo: Tin Zember

Na državno natjecanje su nakon postignutih izvrsnih rezlutata na županijskom natjecanju pozvani:

automatika: Filip Habrka

radiokomunikacije: Branka Rak

elektronika: Damjan Špoljarić